Biomassa-akkers

Biomassa-akkers

In Nederland komt het gebruik van de biomassa-akkers weinig voor. Door middel van biomassa-akkers wordt er energie gehaald uit bomen, gewassen en kruiden. Dit gebeurt in bermen, maar ook zeker in natuurgebieden. In Duitsland wordt deze vorm van energiewinning groots toegepast. In Nederland spelen een aantal factoren een belangrijke rol waarom biomassa-akkers maar weinig te vinden zijn in het landschap. Dat heeft alles te maken met de biomassa voor brandstof en bijvoorbeeld de concurrentie met voedsel. Om bio-energie op te wekken is er biomassa nodig. Deze bronnen zijn altijd van organische aard. Het zijn dan ook producten die alleen in de natuur voorkomen. Hout bijvoorbeeld, maar ook groente- en tuinafval. Deze komen bij bedrijven ook geregeld voor en zijn onderdeel van bedrijfsafval. De voordelen van het gebruik van biomassa-akkers liggen vooral in het feit dat de organische stoffen niet opraken en het opwekken van deze wijze van duurzame energie, ook niet schadelijk is voor het milieu of invloed heeft op het klimaat.