Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie heeft alles te maken met het beschikken over energie, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het leefmilieu en een eventuele benadeling van toekomstige generaties. Er zijn diverse vormen van duurzame energie, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Maar ook bio-energie en het winnen van warmte uit de aardbodem kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame energie. In een landschap kunnen dus bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens geplaatst worden om duurzame energie op te wekken. Zo zijn er windmolenparken te vinden, waarin op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt. Kernenergie valt niet onder duurzame energie. Men kan dus op een positieve wijze invloed uitoefenen op het landschap, door het gebruik van duurzame energie. De natuur kan zo op een natuurlijke wijze een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de mensen op deze wereld, zonder dat de grondstoffen uitgeput raken of iets dergelijks. Duurzame energie gaat altijd gepaard met menselijke inbreng.