Energielandschappen

Energielandschappen

Energielandschappen zijn landschappen waarin nadrukkelijk te zien is dat er energie wordt opgewekt. Energielandschappen zijn landschappen die worden aangelegd door mensen om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Enkele voorbeelden van energielandschappen zijn bijvoorbeeld windmolenparken, zonne-energieparken en biomassa-akkers. Deze vallen vooral onder de moderne energielandschappen. Ze worden ook wel de derde generatie energielandschappen genoemd. Vroeger waren er ook al energielandschappen in Nederland. Denk dan bijvoorbeeld aan veenkoloniƫn en de zogenaamde mijnbouw plaatsen. Ze worden ook wel de eerste generatie energielandschappen genoemd. De tweede generatie energielandschappen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in gebieden waar aardgas en aardolie gewonnen worden. Dit is het geval in de provincies Drenthe en Groningen. De derde generatie energielandschappen staan vaak nog ter discussie, omdat ze invloed hebben op hoe de natuur er uit komt te zien. En daarin wordt door sommige mensen of bewoners van bepaalde gebieden bezwaar tegen aangetekend. Inmiddels zijn verschillende milieu-instanties betrokken bij de vorming van de derde generatie energielandschappen.