Klimaat

Klimaat

Wanneer er gesproken wordt over het klimaat, dan gaat dit over een gemiddelde weerstoestand van minimaal 30 jaar. Bij het klimaat spelen elementen een rol, die ook terugkeren in de meteorologie. Alleen is het hier voor een langere periode. Het klimaat wordt grotendeels bepaald door de zon. Deze verwarmt namelijk het aardoppervlakte, dat weer invloed heeft op de atmosfeer. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn bijvoorbeeld hoe hoog de zon staat en de afstand van de zon tot de aarde. Wanneer men spreekt van een klimaatlandschap, dan bedoelt men dat men op een natuurlijke wijze een groene ruimte wilt ontwikkelen door middel van duurzame energie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van windmolens op een nieuw natuur- of landschapscomplex. Maar ook het gebruik van zonne-energie en het verbouwen van gewassen voor biobrandstof kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Nieuwsberichten over het klimaat vindt u bij Nu.nl