Schone energie

Schone energie

Schone energie betekent niets anders dan energie die de natuur niet vervuild. Energie die niet schoon is, wordt vaak gebruikt met behulp van stroomturbines. Of er wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en generators. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, dan heeft dit op de lange termijn effect op de ozonlaag. Het begrip zure regen komt dan bijvoorbeeld ter sprake. Schone energie zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld energie wordt opgewekt door middel van windmolens en zonnepanelen. Ook kunnen in een landschap generators worden ingezet bij stuwdammen en watervallen. Deze generators kunnen stroom opwekken door het gebruik van schone energie. Binnen een landschap zijn daarom voldoende mogelijkheden voor het gebruik van schone energie. Fossiele brandstoffen raken daardoor niet uitgeput en er wordt op een natuurlijke wijze energie verkregen. Op zowel de korte als de lange termijn heeft dit positief effecten voor het milieu, maar ook het landschap.

Wilt u bijdrage aan het milieu met schone energie? Kies dan voor duurzame energiebronnen. Bij het kiezen van een goede energieleverancier kijkt u natuurlijk naar de prijs van goedkope energie, maar u kunt ook inzicht krijgen in de energiebronnen die zijn gebruikt om de energie op te wekken. Op de website van goedkope energie ziet niet alleen de goedkoopste aanbieder, maar kunt u ook enkel groene leveranciers selecteren. Bij het klikken op het energieproduct ziet u precies de samenstelling, zodat u ook voor schone energie eenvoudig kan kiezen.

Het vereist een investering, maar zonneboilers en zonnepanelen zorgen ervoor dat u zelf energie kan opwekken. Dat is op termijn niet alleen het goedkoopste, maar ook het meest schoon.