Windmolenparken

Windmolenparken

In Nederland zijn verschillende windmolenparken te noemen. Zo staat er verschillende windmolens aan de kust, omdat daar vaak een krachtige wind waait en er op die wijze zoveel mogelijk energie opgewekt kan worden. Windmolenparken worden door mensen soms gezien als vervuiling van het landschap, aangezien ze windmolens geen prettig uitzicht vinden. Toch zijn windmolens van cruciaal belang in het opwekken van schone en duurzame energie. Grondstoffen worden namelijk niet uitgeput. Een windmolenpark wordt gezien als een zelfstandig landschappelijk element. Daarom moet het ook zodanig in het landschap ontworpen worden. Vaak is dit bij meer dan 3 windmolens het geval. Wanneer windmolens in zee geplaatst worden, dan is de afstand tot de kust belangrijk. Hoe langer de afstand tot de kust, hoe duurder ook de aanlegkosten worden. In de bebouwde kom zijn eigenlijk nergens windmolenparken te vinden, omdat deze dan kunnen rekenen op diverse bezwaren van de bewoners.