Zonne-energieparken

Zonne-energieparken

Een zonne-energiepark kan eigenlijk gezien worden als een energiecentrale die gebruik maakt van de zon om grote hoeveelheden energie op te wekken. Het is eigenlijk een verzameling van een grote hoeveelheid zonnepanelen. Zonne-energieparken kunnen op de grond gebouwd worden, maar vaak worden ze ook op daken gebouwd. Dat heeft te maken met het feit dat de ruimte in Nederland beperkt is. Het landschap in Nederland zou dan te volgebouwd worden. Om ruimte te besparen wordt er daarom vaak gekozen om zonne-energieparken op daken van gebouwen of huizen te plaatsen. Uiteraard is de ligging van en zonne-energiepark belangrijk voor het opwekken van energie. Dan wordt er een zo hoog mogelijke opbrengst of rendement gehaald. Zonne-energieparken komen steeds meer in opkomst, omdat het nut van natuurlijke energie steeds vaker wordt ingezien. Daarnaast heeft het weinig consequenties voor de uitstraling van een landschap. Zonne-energieparken kunnen zowel door particulieren als ondernemers gebruikt worden.